Välkommen till kennel Cachas mellanpudlar                     

 

 

Berith Eliasson                        berith.cachas@outlook.com

Härkeberga Ekeby 11              berith.cachas2@gmail.com

745 96 Enköping

Tel 0171 414121

       070-2485409

 

 Mottagare av Svenska Pudelklubbens   

            förtjänsttecken

 Hedersmedlem i Svenska

          Pudelklubben

 Innehavare av Hamiltonplaketten

   

 

 

 2023 års mellanpudel (Totallistan)

SE NO DK UCH NOV-23 NORDV-23 CACHAS CAMERON