Nord JW-11 SE DK CH Cachas Tip

Cachas Tip är född 18/2 2011. Han kallas Tip eller Tippen och är en son till Bobrows Little Teddybear och Cachas Lace.

Tip är SE DK Champion och har även lämnat certvinnande avkomma.

Tip bor hos en god vän i Karlstad.

Han är 41 cm

HD B/B

Prcd-A

Patella UA

Ögonlyst UA

Cachas Tip