Cachas Fedora

är efter Ch Embrace Hurricane och Ch Cachas Claudia

Hon är född 20171218