Ch Cachas Paycheck (Presley)

Från olika åldrar och tillfällen

Presley efter WDS i Herning

3,5 år

I Hamar 2008. (Domare Tina Taulos)

Presley vinner chkl WW-08

16 månader (foto Reija Hyttinen)

16 månader

14 månader

11 månader